Om denna blogg

Syfte och målgrupp?

Jag vill att denna blogg skall vara för dig som lever med hjärtsjukdom, för dig som har eller skall få ICD eller pacemaker. För dig som är anhörig, eller för dig som jobbar i vården.

Bloggen skall vara ett stöd för de som drabbats. En källa till inspiration och hopp. Jag kommer dela med mig av vad som hände, berätta vad som fungerade för oss och vad vi gjorde (och gör) för att komma stärkta ur traumat.

Anhörigperspektivet är viktigt! De allra flesta (95%) som drabbas av plötsligt hjärtstopp överlever inte. Många av de som överlever kommer hem till ett annat liv med stora utmaningar. Att familj och vänner får hjälp och stöd för att bearbeta sina upplevelser, sin sorg och sin besvikelse, är ett av huvudsyftena med att skriva.

För mig personligen så skriver jag för att försöka hjälpa, samt att skrivandet är terapi i sig. Jag har givits en unik insikt i något ingen skall behöva uppleva. Kan jag genom bloggen göra livet lite enklare för någon medmänniska så vore det fantastiskt.

Kommentera gärna inläggen. Jag lovar att försöka svara efter bästa förmåga. Ställ gärna frågor, rätta mig, eller dela egna erfarenheter.

Är allt du skriver ”medicinskt korrekt”?

Det kan du inte lita på, nej. Men jag skall försöka vara så noga som möjligt samt referera till källor där jag känner att det är nödvändigt. Jag har ingen som helst medicinsk utbildning och lovar att markera texter där jag kännar att jag är på lite tunn is.

Har bloggen sponsorer, eller bidragsgivare?

Nej.

—————————–

• Den stiliga headern är ritad av Marcus på UnderCtrl
• Niklas på Veracity har hjälpt mig med lite teknik
• Glada tillrop från Anna och Sofia på Hjärt-Lungfonden